2/22/2009

I arbeid - ryddig #2/ In work - tidy #2

IMG_2514.JPG

Fem av dei 13 prosjekta eg fann i strikkekorga får vere med vidare, men er ikkje prioritert akkurat no:

Five of the 13 projects I found in my knitting basket will stay, but is not a priority:

IMG_2504.JPG

Alpakkahanskar/ Alpaca gloves

Desse hanskane på tynne pinnar har vore reisestrikkety ei stund. No har eg kome til fingrane og då er det litt klønete på tur. Dette er eit langtidsprosjekt og så tidlaust at det ikkje er så farleg kor tid det vert ferdig.

These gloves knitted on thin needles have been my travel knitting for a while. I got to the fingers and then it is a bit clumsy on tour. This is a long-term project, and I realy dont care when they will be ready to wear.

IMG_2489.JPG

Holete apekatt/ Monkey with holes

Iver fekk apekatten då han var litt under eit år og vart livredd. Etter kvart kom han inn i varmen, men etter flyttinga kom han fram med hol både her og der. Han ligg til bøting og bøygen her er eigentleg å leite fram ein garnrest eller to i rett farge. Eg veit nesten kvar eg har dei.

Kanskje han treng ei jakke òg?

Iver got the monkey when he was a less than a year and he was terrified. He liked him better after a while, and now he needs mending. I just need to dive into my stash to get the right yarn.

He might need a jacket as well?


IMG_2485.JPG

To bamsar/ Two teddies


Ein hekla og ein strikka bamse fann eg halvferdig i strikkekorga. Begge er mi eiga oppskrift, men det er berre den eine det er håp for.

Strikkebamsen er laga i eit håplaust bouclegarn, eg har plukka ut pinnane ein gong, og trur ikkje eg greier å plukke oppatt alle maskene. Her er det berre å starte på nytt. Det er mogeleg resultatet vert betre dersom eg legg garnet dobbelt med ein glatt tråd?

Heklabamsen vert nok klar etter kvart. Eg må berre finne rett heklenål og litt inspirasjon. Garnet er økologisk ull, og godt å hekle med.

A crocheted and a knitted teddy laid half finished in the knitting basket. Both are my own recipe, but it is the only one there is hope for.

The knitted teddy is knitted in a awful boucle yarn. I've used the needles for another prijevt, and do not think I manage to pick up all the stitches again. I need to start over. It might be easier if I double the yarn with something smoother?

The crocheted teddy will be finished some day. I just need to find the right needle and a little inspiration. The yarn is organic wool, and very nice to work with.


IMG_2482.JPG

Kaunisjal/ Kauni shawl


Eg har eit raudt nøste Kauni-garn som skal bli sjal. Det er mjukt og fint, men eg er ikkje heilt fornøgd med resultatet her. Det spørs om ikkje eg må på Ravelry for å leite etter ei betre oppskrift. Nokon som har eit forslag? Krava er at det må starte i spissen og ikkje kreve for tynne pinnar...

I have a red ball of Kauni yarn, and want to knit in into a shawl, but I'm not completely happy with the result here. I need a new pattern. Suggestion? It must start at the tip and not use to thin needles ...

IMG_2481.JPG

Blind nisse/ Blind nisse

Eg får ikkje lyst å strikke nissar før ein stykke uti desember. Det er ofte for seint. Denne var ferdig nokre dagar før jul, men monteringa vart ikkje prioritert. Berre ti månader att til neste sjanse.

I'm seldom ready for any Christmas knitting until December. It is often too late. This nisse was done a few days before Christmas eve, but the finishing was not given priority. Only ten months to next time.

Ingen kommentarer: