10/02/2007

Hemmeleg garn/ Secret yarn

IMG_2783.JPG

Eg har fått pakke frå ein hemmeleg septemberven på Hobbyboden. Blåfargen vert perfekte tovavottar til Ingebjørg denne vinteren. Nokon som veit kor godt Mor Åse-garnet tover?

I got this yarn and beads from a secret pal. The color is perfect for Ingebjørg, and she will get a new pair of felted mittens. I just have to decide on the pattern.

Ingen kommentarer: