4/21/2006

Backtack 3 - #1

Eg hadde klokka på ring midt på natta 11. april, og resultatet vart ein av dei 100 plassane i backtack 3 (BT3). Årets tema er kosedyr, men ikkje kva som helst slags kosedyr. Det er strenge reglar: Kosedyret skal vere i svart og kvitt, og ikkje meir enn 20 cm høgt. Du kan bruke ein tredje farge, men ikkje til meir enn 20 prosent. Du skal bruke fem knappar og forbokstaven til den du lagar kosedyret til. Det vert spennande å sjå kva som vert utav dette. Hundre ulike og like kosedyr på ein gong!

Eg skal lage mitt kosedyr til Philippa i England, og Belinda i Australia (!) skal lage til meg. Begge desse er ukjende bloggarar for meg, men eg ser fram til å utvide blogglista mi. Rekna med at det kjem mange backtackarar på den lista etter kvart.

Baby silk frå Du store alpakka er mitt utgangspunkt. Fordi eg er best på strikking er det best at eg strikkar dette kosedyret. Det kjem undervegs-rapportar...

My wake up call at 00.58 AM April 11th resulted in me being one of the 100 lucky backtack 3 (BT3) participants. This time is everybody making black-white softies (only one additional colour) with five buttons and the initial of the person you are making for.

Belinda in Australia (!) is making my softie. It´s amazing that someone on the other side of the world is making something for me. I´m making a softie for Philippa in England. These two girls are new bloggers for me, and I look forward to learn more about them.

I´ve selected this soft alpacca and silk yarn. The pattern is still in my head...

...to be cotinued...


Ingen kommentarer: